Tre stora fördelar med återtag it-utrustning via oss

1. Säkerhet – Håll koll på vad som händer med informationen som kan finnas i produkterna.

Ur ett säkerhetsperspektiv kan det varaviktigt att veta vad som händer med informationen efter att IT-utrustningen byts ut och lämnas bort. Genom att göra återtag behöver ni inte oroa er över att informationen hamnar i fel händer. All information på hårddisken raderas genom Blancco-radering och det skapas ett certifikat på serienummernivå samt ett miljödiplom som kan användas i er miljöredovisning.

2. Hållbarhet och cirkulär ekonomi – Ge produkterna ett andra liv

Förläng livslängden på IT-utrustningen genom att göra återtag. Att tillverka  produkter ökar koldioxidutsläppen och tär på jordens resurser. Dagens IT-utrustning kan användas längre än 3 år, som ofta är standard. Genom att nyttja produkter, material och råvaror igen och  längre är ni med och bidrar till en grönare, smartare och mer hållbar värld. Utrustningen ni skickar på återtag idag kan få chansen till ett andra liv imorgon.

3. Ekonomiskt – Vi betalar för att köpa era använda it-utrustning.

Den gamla utrustningen kan delfinansiera den nya utrustningen.Ersättningen kan till exempel användas till att investera i ny IT-utrustning eller varför inte donera till välgörande ändamål?

Återanvändning av IT-utrustning

Förbrukad IT-utrustning kan få nytt liv någon annanstans! Att låta din eller ditt företags IT-utrustning komma till användning hos någon annan är både ekonomiskt smart och innebär ett hållbart förhållningssätt till det omgivande samhället och miljön. Här tittar vi lite närmare på några fördelar med återanvändning av IT-utrustning.

Att hantera IT-utrustning på ett hållbart sätt

Att hantera sin IT-utrustning på ett hållbart sätt är inte längre en trend. Snarare har det blivit det självklara sättet för företag och privatpersoner att visa att de tar ansvar för planetens framtid. Det handlar om återanvändning av surfplattor, mobiler, datorer, skärmar och annan IT-utrustning.

Genom att låta andra återanvända er IT-utrustning är det möjligt att dra ner på koldioxidutsläppen och självklart är det mycket smartare än att låta gammal utrustning ligga och damma i ett förråd. Genom återanvändning av IT-utrustning sparar ni på jordens resurser, minskar utsläppen och ger andra tillgång till mobiltelefoner och datorer.

Undvik onödig nytillverkning

Nytillverkning av IT-utrustning är oerhört resurskrävande. För att tillverka en enda dator krävs det 1,8 ton kemikalier, vatten, råvaror och energi. Återanvändning skapar dessutom möjligheter för företag och privatpersoner med begränsade ekonomiska resurser att få tillgång till välfungerande och testad IT-utrustning.

På det sättet minskas det digitala utanförskapet. Dessutom har ni möjlighet att få pengar tillbaka när ni säljer den IT-utrustning som ni inte längre behöver. Den totala ägandekostnaden för IT-utrustningen blir därmed lägre. Det företag eller den privatperson som låter andra återanvända sin IT-utrustning tar ansvar för världen vi lever i och är en förebild för kommande generationer.

En plan för hur gammal IT-utrustning ska hanteras

Alla företag och privatpersoner bör tänka igenom hur de kan vara en motvikt i förhållande till slit och släng-kulturen. Det är en utmärkt början att se över hanteringen av gammal IT-utrustning. Många företag och myndigheter har stora lager och förråd fyllda med gamla mobiler, datorer och servrar. Ibland kan det finnas ett stort ekonomiskt värde i apparaterna. Ibland saknas tiden för att ta hand om allt, men det bästa är om det finns en plan för hur gammal IT-utrustning ska hanteras.

För många företag och myndigheter är det den bästa lösningen att ta hjälp av en extern part för att hantera all gammal utrustning. Det finns hjälp att få, både när det gäller att ta fram en plan för hanteringen samt för de praktiska frågorna när det gäller säkerhet, transport och återvinning.