Överkonsumtion av datorer, telefoner och annan IT-utrustning är ett av de största hoten mot miljön. Genom att köpa och sälja begagnad elektronik är det möjligt att gå mot en mer cirkulär ekonomi när det gäller elektronik.

En undersökning från McMaster University i Kanada visar att mindre än 1 procent av alla mobiltelefoner återvinns. Det är en oerhört låg siffra med tanke på att det går åt lika mycket energi för att producera en ny telefon som det gör att äga och ladda en telefon i tio år. År 2040 förväntas förväntas mobiltelefoner stå för 14 procent av det totala koldioxidavtrycket.

Ordbrickor

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi handlar om modeller där cirkulära kretslopp används framför den linjära process som hittills har dominerat näringsverksamheten. Den cirkulära ekonomin är inspirerad av industriell ekologi och naturens kretslopp. Tanken är att inget avfall ska existera - istället ska “avfallet” ses som en råvara.

Hur ställer företagen om till en mer cirkulär ekonomi?

Produkterna designas så att de är lätta att återvinna. Helst ska de gå att återanvända, i andra hand materialåtervinnas och i tredje hand ska det gå att utvinna energi hur produkterna. Idag håller många företag på att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi. Det innebär ofta åtgärder som att eliminera miljöfarliga ämnen, designa om produkterna så att de går att ta isär i sina beståndsdelar och att använda förnyelsebar energi till produktion.

Fördelar för miljön

För att lösa det växande problemet med telefoners, datorers och annan IT-utrustnings koldioxidavtryck är det nödvändigt med återvinning och inte minst: återanvändning. Statistik visar att det finns enormt stora fördelar med att förlänga livslängden på IT-utrustning med några få år. På samma sätt som det är mer miljövänligt att välja en begagnad bil, snarare än en ny hybrid är det mer långsiktigt hållbart att återanvända begagnade telefoner och datorer, snarare än att köpa nya.

Maila oss gärna på kundservice@billigteknik.se
Eller ring oss på 0774 43 33 34

Kontakta oss