Det finns många fördelar med att leasa datorer och telefoner. Företag kan frigöra kapital, förenkla budgetering och bidra till ett mer långsiktigt hållbart samhälle ur miljösynpunkt. Men det finns några saker som är bra att känna till innan avtalet tecknas. Här tittat vi lite närmare på vad det kan innebära för ett företag att leasa datorer och telefoner till sina anställda.

Användandet skapar värde - inte ägandet

Grundtanken med leasing är att det är själva användandet av datorerna och telefonerna som skapar värde för företaget - inte ägandet. De anställda blir effektivare och jobbar smartare med hjälp av modern IT-utrustning. Idag går de flesta IT-produkter att leasa, exempelvis datorer, telefoner, konferensutrustning och servrar. Såväl små som stora företag, samt kommuner och myndigheter leasar i många fall sin IT-utrustning idag.

Ekonomiska fördelar

En stor fördel med att leasa datorer och telefoner är att företaget i fråga inte behöver betala den höga kostnad som det innebär att köpa in datorerna och telefonerna. Pengarna kan istället användas till något som ger avkastning på lite kortare sikt. Dessutom har majoriteten av produkterna ett värde efter att avtalstiden är slut, som kan räknas av redan vid inköpstillfället.

Skylt med texten For Rent
Skrivbord med en Mac ovanpå

Håll koll på utrustningen med ett Asset Management-system

Idag finns det Asset Management-system som hjälper företagen att hålla ordning på sin utrustning. Systemen håller koll på vem som har utrustningen, när den ska bytas ut och det är möjligt att ta ut rapporter för budgetering med mera. Leasing innebär en fast månadskostnad för IT-utrustningen vilket gör det betydligt enklare att hantera den del i företagets budget som rör detta.

Avtalstid för telefoner och datorer

Längden på leasingperioden kan variera. För en mobiltelefon brukar avtalstiden ligga mellan 18 och 24 månader, medan datorer normalt har en längre avtalstid på exempelvis 36 månader. När avtalet är på väg att löpa ut kan företaget välja om de vill lämna tillbaka utrustningen, fortsätta leasa den eller köpa loss.

Ett livscykelperspektiv

Leasing innebär på många sätt ett hållbart och miljövänligt alternativ. Det företag som leasar sina datorer och telefoner undviker på ett effektivt sätt risken att gammal IT-utrustning blir liggandes oanvänd i något förråd eller på en hylla. Idag är det mycket fungerande gammal elektronik som går till spillo. Genom leasing är det möjligt att på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt se till att IT-utrustningen verkligen kommer till användning på bästa sätt.

Maila oss gärna på kundservice@billigteknik.se
Eller ring oss på 0774 43 33 34

Kontakta oss